Orang Yang Tidak Diuji Di Alam Kubur

*Di antara orang yang tidak akan diuji dalam kubur*

➡ Diriwayatkan dari Abdillah bin Amr _radhiyallahu ‘anhu_, Rasulullah _shallallahu alaihi wa sallam_ bersbda;
*”Tidaklah seseorang wafat pada malam atau hari jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur.“* (Hadits Shahih riwayat at-Tirmidzi)

➡ Imam al-Baihaqi membuat bab dalam kitabnya _Itsbat Adzabil Qabri_ *Bab harapan baik bagi yang wafat malam jumat bahwa, dia akan dijaga dari fitnah kubur*.

➡ Jadi mereka ini tidak akan diuji di dalam kuburnya.
Lihat pula kitab _al-Iman bima ba’dal maut_ karya Syaikh Ahmad an-Najjar.

____________________________
✍ Beni Sarbeni

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *