Siapakah as-Sawadul A’zham ?

🍀 Siapakah as-Sawadul A’zham ? 🍀

1⃣ Para shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah asal dari istilah al-Jamaah itu sendiri, kemudian Tabiin, dan Tabiut Tabiin.

2⃣ Mereka pula yang dimaksud dengan as-Sawadul A’zham (kelompok paling besar), kemudian ketika mereka telah tiada maka yang ada hanyalah ajarannya.

3⃣ Dengan ini, siapa saja yang mengikuti mereka dalam beragama, maka dia adalah al-Jama’ah, mereka pun as-Sawadul A’zham, walaupun mereka hanya sendirian. Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata:

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك

“Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau hanya sendirian”.

(Lihat kitab Syarhus Sunnah karya al-Barbahari, poin ke-4 dan Nurus Sunnah wa Zhalamatul Bid’ah oleh Said al-Qahthani, hal: 3).

___________
✍ Beni Sarbeni

🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *